Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
Thư mục
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
Cột
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete