Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
Thư mục
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
Cột
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete