Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Thư mục
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
vào khoảng
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
Chương
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
Cột
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
yani
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete