Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
Thư mục
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
Cột
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
např. (například)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete