Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Thư mục
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
vào khoảng
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
Chương
บท
En definierad del av arbetet
Cột
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
หน้า
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete