Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Thư mục
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
Cột
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete