Kinesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
app.(附录)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
approx.(大约)
Används när mängden är okänd
Thư mục
bibliog.(引用来源)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
ca.(大约)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
ch.(章)
En definierad del av arbetet
Cột
col.(柱)
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
diss.(论文)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
ed.(编辑)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
e.g.(例如)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
esp.(尤其是)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
etc.(等等)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
fig.(图表)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
i.e.(既)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
incl.(包括)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
N.B.(注意)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
p.(页)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
pp.(页)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
pref.(前言)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
pub.(由...出版)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
rev.(由...修改)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
rpt.(转载)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
trans.(由...翻译)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
vol.(卷)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete