Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
Thư mục
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
vào khoảng
およそ
Används för att uppskatta en mängd
Chương
En definierad del av arbetet
Cột
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
すなわち
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
含めて
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
注意
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete