Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
लगभग
Används när mängden är okänd
Thư mục
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
vào khoảng
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
Chương
अध्याय
En definierad del av arbetet
Cột
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
सहित
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete