Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
Thư mục
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
Cột
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete