Franska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
annexe
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
approx. (approximativement)
Används när mängden är okänd
Thư mục
biblio. (bibliographie)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
env. (environ)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
ch. (chapitre)
En definierad del av arbetet
Cột
col. (colonne)
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
éd. (édition)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
ex. (exemple)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
spéc. (spécialement)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
incl. (incluant)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
préf. (préface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
éd. (édité par)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (revu par)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
réimp. (réimpression)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
trad. (traduit par)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete