Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
Thư mục
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
vào khoảng
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
Cột
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete