Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
Thư mục
bibliografi
Förteckning över använda källor
vào khoảng
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
Chương
afsnit
En definierad del av arbetet
Cột
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
side
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete