Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Phụ lục
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
تقريبا
Används när mängden är okänd
Thư mục
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
vào khoảng
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
Chương
فصل
En definierad del av arbetet
Cột
عمود
Den vertikala delen av en tabell
Luận án
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
Biên tập (bởi)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
مثلا
Används när man ger ett exempel
Đặc biệt (là)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
v.v... (vân vân)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
Tức là/Nghĩa là
يعني
Används när man utvecklar en idé
Bao gồm
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
Ghi chú
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
tr. (trang)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
tr. (trang)
صفحات
Flera sidor av rapporten
Lời tựa/Lời nói đầu
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Tác giả
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Hiệu chỉnh (bởi)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Tái bản
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Người dịch
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete