Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
yani
Används när man utvecklar en idé
beleértve
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
Előszó
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete