Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
บท
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
beleértve
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
หน้า
Flera sidor av rapporten
Előszó
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete