Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
beleértve
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
Előszó
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete