Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
circa
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
beleértve
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
Előszó
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete