Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
대략
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
대략
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
예,
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
즉,
Används när man utvecklar en idé
beleértve
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
주의
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
p.
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
pp.
Flera sidor av rapporten
Előszó
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete