Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Används när man utvecklar en idé
beleértve
含めて
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
Előszó
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete