Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete