Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
eli
Används när man utvecklar en idé
beleértve
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
sivut
Flera sidor av rapporten
Előszó
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete