Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
afsnit
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
beleértve
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
side
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
Előszó
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete