Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
فصل
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
مثلا
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
يعني
Används när man utvecklar en idé
beleértve
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
صفحات
Flera sidor av rapporten
Előszó
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete