Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
Chương
En definierad del av arbetet
Spalte
Cột
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
VD:
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete