Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
Spalte
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
yani
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete