Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
บท
En definierad del av arbetet
Spalte
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
หน้า
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete