Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
Spalte
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete