Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
circa
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
Spalte
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete