Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete