Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
लगभग
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
अध्याय
En definierad del av arbetet
Spalte
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete