Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
Spalte
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete