Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
Spalte
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
eli
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
sivut
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete