Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
Spalte
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete