Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografi
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
afsnit
En definierad del av arbetet
Spalte
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
side
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete