Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
فصل
En definierad del av arbetet
Spalte
عمود
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
مثلا
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
يعني
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
صفحات
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete