Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
Thư mục
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
Chương
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Cột
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
VD:
Används när man ger ett exempel
özellikle
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete