Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
özellikle
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete