Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
özellikle
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete