Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
özellikle
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete