Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
บท
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
özellikle
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
หน้า
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete