Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
özellikle
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete