Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
özellikle
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete