Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
ok. (około)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografia
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
circa
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
özellikle
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete