Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
대략
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
대략
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
예,
Används när man ger ett exempel
özellikle
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
즉,
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
p.
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
pp.
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete