Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
およそ
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
özellikle
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
すなわち
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
含めて
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete