Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografia
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
özellikle
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete