Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
लगभग
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
अध्याय
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
özellikle
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
सहित
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete