Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
özellikle
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete