Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
n. (noin)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografia
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
özellikle
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
eli
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
sivut
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete